logo

Lijnbaan, Rotterdam

  • Lijnbaan

Type Project: Renovatie Monumentale luifels en gevels Lijnbaan/Korte Lijnbaan.

Locatie: Rotterdam, Lijnbaan / Korte Lijnbaan

Realisatie: 2014 – 2018

Rol Mulder PA: Als technisch proces-/projectmanager vanaf 2014 onderdeel van het initiatiefnemersteam; aansturing van het team tot Definitief Ontwerp, selectie aannemer en communicatie met alle betrokken partijen. Na selectie aannemer en doorstart in 2017 betrokken als projectbewaker namens de pandeigenaren.

Opdrachtgever: Alle eigenaren van de panden binnen het monumentale gebied Lijnbaan/Korte Lijnbaan en Eigenaren Vereniging Lijnbaan (EVL).

  • Share